ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਨੁਲਮ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਡੇਅ-ਨੂਲਮ (DAY-NULM) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ. ਸਵਾਨਿਧੀ …

ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਫਾਇਲਿੰਗ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ : ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ Read More