ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੌਤ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਟੇਡੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਦੇ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ, ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ – ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਨਾ ਵਧ ਜਾਣ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ. ਭਾਵੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ. ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ- ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਛਤਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੂਰਖ ਬਣੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ. ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਨਸਾਨ ਧੋਖਾ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ, ਘਰ, ਪਿਆਰ, ਦੋਸਤੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਅਕਸਰ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਖਤ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰਮ ਬਣੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਲ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ,

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਆਹ ਖ਼ਬਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *