CWC 2023 ਅੱਜ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ

19 ਨਵੰਬਰ 2023: ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ CWC 2023 ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  “ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ?” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਲੇਖ ਮੁਕਾਬਲੇ; ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *