CWC 2023 ਅੱਜ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ

19 ਨਵੰਬਰ 2023: ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ CWC 2023 ਦਾ ਫਾਇਨਲ ਕ੍ਰਿਕੇਟ ਮੈਚ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ :-  ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *